Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, www.babyicon.com.tr (“Sitemiz”) üzerinden topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

Baby Icon, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veren bir veri sorumlusu olarak faaliyet göstermektedir.

 • Unvan:  COSMEDİA KOZMETİK BEBEK ÜRÜNLERİ TEKSTİL SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Sitemiz üzerinden topladığımız kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi sunmak, geliştirmek ve iyileştirmek.
 • Sitemizin kullanımını analiz etmek ve geliştirmek.
 • Kampanya, promosyon ve duyurularımızı iletmek.
 • Müşteri memnuniyeti amaçlı taleplerinizi işlemek ve destek sağlamak.

 

3. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Sitemiz, çerezler aracılığıyla ve iletişim formları vasıtasıyla kişisel verilerinizi toplayabilir.

4. İlgili Kişi Hakları

KVKK kapsamında, ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olan kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talebinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için info@babyicon.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

5. Güvenlik ve Koruma

Baby Icon, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır. Ancak, internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenliğini tam olarak garantileyemeyiz.

6. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu Aydınlatma Metni, KVKK’daki değişikliklere ve güncellemelere uygun olarak zaman içinde güncellenebilir. Değişiklikler yapıldığında, en son güncelleme tarihini gözden geçirmenizi öneririz.